Blue Flower

Oheinen kuntalaisaloite Tahkoluodon lopetetun hiilivoimalaitoksen muutoksesta jätepoltto-/biovoimalaitokseksi on toimitettu 5.9.2017 Porin kaupungin kirjaamon kautta Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

TAHKOLUOTOALOITE.pdf